egendomlig

egendomlig
• bisarr, underlig, besynnerlig, egendomlig, sällsam, absurd
• konstig, besynnerlig, egendomlig, sällsam, underlig, invecklad, problematisk
• egendomlig, märklig, märkvärdig, underlig, sällsam
• egendomlig, märkvärdig, märklig, besynnerlig, underlig, bisarr
• egenartad, egendomlig, särpräglad, säregen, särskild

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • egendomlig — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • underlig — • egendomlig, märkvärdig, märklig, besynnerlig, underlig, bisarr, konstig • egendomlig, märkvärdig, märklig, besynnerlig, underlig, bisarr • konstig, besynnerlig, egendomlig, sällsam, underlig, invecklad, problematisk • egendomlig, märklig,… …   Svensk synonymlexikon

  • märkvärdig — • egendomlig, märkvärdig, märklig, besynnerlig, underlig, bisarr • underbar, fantastisk, förunderlig, märkvärdig, mirakulös, fabulös, sagolik • egendomlig, märklig, märkvärdig, underlig, sällsam …   Svensk synonymlexikon

  • förvånansvärd — • egendomlig, märklig, märkvärdig, underlig, sällsam …   Svensk synonymlexikon

  • besynnerlig — • bisarr, underlig, besynnerlig, egendomlig, sällsam, absurd • konstig, besynnerlig, egendomlig, sällsam, underlig, invecklad, problematisk • egendomlig, märkvärdig, märklig, besynnerlig, underlig, bisarr • egendomlig, märklig, märkvärdig,… …   Svensk synonymlexikon

  • sällsam — • ovanlig, sällsynt, rar, sällsam, säregen, udda • rar, sällsynt, ovanlig, exceptionell, sporadisk, sällsam • bisarr, underlig, besynnerlig, egendomlig, sällsam, absurd • bisarr, underlig, besynnerlig, egendomlig, egenartad, sällsam, absurd •… …   Svensk synonymlexikon

  • bisarr — • grotesk, bisarr, förvriden, monstruös, vanställd • bisarr, underlig, besynnerlig, egendomlig, sällsam, absurd • egendomlig, märkvärdig, märklig, besynnerlig, underlig, bisarr …   Svensk synonymlexikon

  • egenartad — • individuell, personlig, särskild, egenartad, särpräglad • bisarr, underlig, besynnerlig, egendomlig, sällsam, absurd • egenartad, egendomlig, särpräglad, säregen, särskild …   Svensk synonymlexikon

  • konstig — • konstig, besynnerlig, egendomlig, sällsam, underlig, invecklad, problematisk • egendomlig, märkvärdig, märklig, besynnerlig, underlig, bisarr …   Svensk synonymlexikon

  • märklig — • ovanlig, sällsynt, rar, sällsam, säregen, udda • synnerlig, särskild, viktig, märklig, säregen, särpräglad • ansenlig, avsevärd, betydande, viktig, märklig • framstående, betydande, ansedd, märklig, ryktbar, berömd, ryktbar, utmärkt • nämnvärd …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”